HEMBYGDSFÖRENINGEN

Hembygdsföreningens Årsmöte

11 mars, kl. 18.00

Forskningslokalen
(gamla kommunalhusets källare)

Då blir det utöver årsmöte även utställning av Hembygdsföreningens arkiv från forskningslokalen samt fika och kaffe/te!

Välkomna önskar

Holsljunga Hembygdsförening