Om Holsljunga Byalag

Holsljunga Byalag är en förening med uppgift att tillvarata och utveckla Holsljunga och bygden däromkring. Byalagets målsättning är, att verka för en hållbar utveckling för byn genom att skapa möjligheter till arbete, boende och service samt att värna bygdens intressen historiskt, kulturellt och miljömässigt.
Byalagets medlemmar är de personer som bor inom orten. Årsmöte hålls årligen innan 1:a kvartalets utgång. På årsmötet väljs bl.a. styrelsen liksom ordförande, revisorer och arbetsgrupper. Byalaget i Holsljunga har funnits sedan 1971.

Ledningsgruppen
Styrelsen, som består av ordinarie ledamöter och utgör arbetsgruppen för ledning, administration, kontakter med kommunen m.m. Ledningsgruppen träffas 4-5 gånger per år och har kontakt oftare via Internet. Styrelsens protokoll kan läsas av allmänheten på hemsidan.

Information från Byalaget
Byalaget arbetar med lokal information genom byalagets egen tidskrift Spegeln, Byalagets facebooksida och Hemsidan/Bygdeportalen www.holsljunga.se

Skicka mail till Byalaget