Funktioner i Byalaget

Valberedning
2 förtroendevalda sitter med i valberedningen

Revisorer för byalaget
Två revisorer finns i Byalaget + en revisorsuppleant

Övriga arbetsgrupper
Spegelredaktion
Duktiga skribenter och layoutkunniga ansvarar för Byalagets tidning, Spegeln.

Idrottshallskomitté
Samordnar idrottshallens aktiviteter och uthyrning.

Lövsta rastplats medarbetare
Byalaget verkar för att rastplatsen Lövsta skall som nu skötas av byalaget och av frivilliga.