Funktioner i Byalaget

Valberedning
I dagsläget finns ingen vald valberedning utan ligger på styrelsens ansvar.

Revisorer för byalaget
Två revisorer finns i Byalaget + en revisorsuppleant

Övriga arbetsgrupper
Spegelredaktion
Duktiga skribenter och layoutkunniga ansvarar för Byalagets tidning, Spegeln.

Idrottshallskomitté
Samordnar idrottshallens aktiviteter och uthyrning.