HOLSLJUNGA BYAHUS TALLHAGA

Verksamheten 2018

2018 präglades av att ta fram relevanta kostnadsberäkningar för genomförande av det beslutade projektet. Preliminära kostnadsberäkningar stannar på 3–3,5 miljoner.

För att kunna genomföra projektet fordras ca en miljon i bidrag från Svenljunga kommun för att få resterande bidrag från Bolagsverket. På grund av kommunens ekonomi är detta inte rimligt utan man måste omvärdera genomförandet av projektet.

Under året har vi haft tre besök från kommunen för att visa upp och ge information om Byahuset och i gengäld få information om vad kommunen kan hjälpa oss med.  Eva Johansson C samt Fredrik Skoog och Emelie Romland som jobbar inom kommunens förvaltningar. Stefan Carlsson S besökte oss 2017.

Vi deltog i tre arrangemang, Holsljungamarschen, Höstmarknaden och Tomtepromenaden varav de två första genererat ett gott bidrag till kassan.

Vi har röjt ut panna och oljetank ur pannrummet på baksidan av huvudbyggnaden. Där har vi fräschat upp och målat. Rummet hyrs nu av Fiberföreningen.

För att klara driften av Byahuset beslöts på årsmötet-18 att införa en frivillig medlemsavgift, vilket har gett oss ett 40-tal medlemmar. Medlemsavgiften bestämdes till 100-per person från 18 år och 200 per familj.

Under året gick inbjudan ut i samarbete med Byalaget till Holsljungas invånare att skicka in bilder till en Fotokalender. En lokal jury utsågs och kom till idrottshallen där man fick rösta fram 12 månadsbilder av totalt 165 insända. Försäljningen gick mycket bra och gjorde att 2018 gick med vinst.

Medlemsavgift och övriga bidrag mottages tacksamt via
Bankgiro 353-0706 eller Swish på nummer 1236837413.

/Holsljunga Byalag
/Holsljunga Byahus-Tallhaga