Verksamhetsidé – Byahuset Tallhaga

inlagt: 2024.04.14

Vårt Byahus Tallhaga är en byggnad mitt i byn som ägs och drivs av Holsljunga Byahus Tallhaga Ideell Förening. Syftet med att driva byahuset är att det ska vara en träffpunkt för alla boende i Holsljunga med omnejd och andra intresserade. Verksamhetsidén är framsprungen ur en gemensam brainstorming dit alla varit inbjudna.

Tallhaga är en träffpunkt för ung som gammal. Byggnaden är anpassad så den är inkluderande för alla individer oavsett fysiska förutsättningar, härkomst eller ålder. Vi har en hög tillgänglighet och strävar efter att Tallhaga är den naturliga mötesplatsen där människor finner gemenskap och samhörighet. Alla besökare tar ansvar för att besöken blir meningsfulla och att lokalen sköts enligt gemensamt beslutade regler.

På Tallhaga vill vi att du ska kunna delta i eller initiera aktiviteter som bidrar till att bygga broar mellan generationer, stärka kunskapen om och förståelsen för andra kulturer. Barn, ungdomar och äldre träffas och umgås under samma tak. Generationsmöten och kulturmöten bjuder in till spännande samtal.

Lokalerna på Tallhaga är utformade att locka och stimulera till samvaro, aktiviteter och gemenskap. Allt från kursverksamhet av olika slag, utställningar och föreläsningar till verksamheter som arrangeras av organisationer, kommun eller andra initiativtagare. Tallhaga är en naturlig samlingspunkt när samhällsservice allt mer centraliseras. Den bärande tanken är samverkan genom delaktighet.

Tallhaga är mötesplatsen som ger möjligheten att bryta ensamhetens isolering och motverka främlingsskap. Tallhaga som mötesplats bidrar till att göra landsbygden intressant att leva i.

Beslutad av styrelsen för Byahuset Tallhaga 2020-02-11