Vision Byahuset Tallhaga

Ett aktivitetshus for alla åldrar

Vision for Byahuset Tallhaga i Holsljunga

Bakgrund

Som bakgrund till visionen för Byahuset Tallhaga i Holsljunga ges nedan en kort historik.
Nar Byalagets framtidsgrupp 2014 intervjuade ett stort antal Holsljungabor om vad de saknade i Holsljunga, svarade nästan alla att de saknade tillgång till den form av samlingslokaler som i
många andra byar finns i form av en bygdegård.

Redan året därpå uppstod en möjlighet förverkliga visionen som ett sådant Byahus. En centralt
belägen fd syfabrik i två plan om vardera ca 200 kvm, utbjöds till försäljning. Tre privatpersoner
köpte in fastigheten inklusive en mängd inventarier. Förvaltningen av det nyförvärvade
Byahuset överläts omgående till en nybildad interimsstyrelse. Vid Byalagets årsmöte den 13
mars 2016, bildades Holsljunga Byahus Tallhaga ideell förening, som senare under samma år
förvärvade fastigheten av de tre privatpersonerna.
Därmed var grunden lagd for att skapa ett mångsidigt allaktivitetshus.

Den verksamhetsberättelse som utarbetades inför föreningens årsmöte den 19 mars 2017, visar att det genomförts ett omfattade arbete med huset under det det gångna året. Nödvändiga, utvändiga reparationer har genomförts. Två arbetsgrupper har bildats, dels en byggrupp med uppgift att ta fram ritningar, söka bygglov och leda ombyggnads- och reparationsarbeten, dels en ekonomigrupp med uppgift att arbeta med finansieringsfrågor.
Vidare har föreningarna i Holsljunga bjudits in till samtal om hur lokalerna skall kunna utnyttjas.

Vision
Med begreppet ”vision” avses en konkret beskrivning av en möjlig och önskvärd framtid.
Visionen för Byahuset Tallhaga innebar att, den fd syfabriken renoveras, byggs om och inreds så att det skapas ändamålsenliga lokaler för en mängd olika verksamheter. Det skall finnas allt från en stor samlingssal för fester, underhållning, föreläsningar m.m., till mindre lokaler som kan tjäna som mötesrum för byns föreningar, studiecirklar och som förråd av olika slag.
Det redan befintliga köket skall rustas upp och byggas om for att kunna användas för kurser inom matlagning ock bakning. Ett nytt större kök med särskild diskavdelning skall inredas för
tillredning i anslutning till den stora samlingslokalen.

Huset skall anpassas till generationsöverskridande verksamhet och skall kunna utvecklas till en attraktiv mötesplats för hela byn.