Styrelse

Ordförande: Anders Bergsten
Kassör: Bengt-Göran Karlsson
Sekreterare: Inger Lindberg Hedin
Ledamöter: Lars Odqvist, Klas Johansson,
Suppleanter: Peter Karlsson och Jonna Timell