Projekt

Byahuset har ansökt och blivit beviljade 25000 kr av Leader Sjuhärad för hjälp till projektering. Detta kräver en motprestation i form av eget arbete, studiedagar och resor etc. som skall redovisas för att få dessa pengar fullt ut.