Hänt på böggda

Nu när det tillsätts konsulter för att lägga ner skolorna.

Ett svenskt o ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Bägge manskapen tränade länge och då dagen för kapprodden kom, var båda lagen i absolut  toppform.
Men japanerna vann med 1 km. Efter nederlaget var moralen i botten i det svenska laget. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en projektgrupp som skulle undersöka problemet.

Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att, japanerna hade 7 man att ro och en man att styra, medan svenskarna hade 1 man att ro och 7 som styrde. I denna krissituation visade ledningsgruppen prov på en avsevärd handlingskraft.
Man engagerade en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det svenska laget. Experterna kom efter flera månaders arbete  fram till att, det var för många som styrde och för få som rodde. Mot bakgrunden av experternas rapport, genomfördes omedelbar förändring i lagstrukturen. Nu hade man 4 styrmän, 2 överstyrmän, 1 styrledare och 1 roddare.

Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar. Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.  Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation. Men betalade dock ut en bonus till ledningen som uppskattning för det stora arbete de lagt ned. Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav man drog slutsatsen att, man valt rätt taktik och att motivationen också var god. Att det måste vara materialet som måste förbättras.
Idag är det svenska bolaget i färd med att utveckla en ny båt.