ÅRSMÖTE Holsljunga Byalag

Var:  Klubbstugan, Stråvi

När: Söndagen den 27 mars, klockan 15:00

Anmälan görs till Sofia 070-2219359 eller på mail till byalaget@holsljunga.se

Det bjuds på fika

Tomas Andrén och Fredric Lindgårde från Trivselbygdens Bostads AB, Trivbo informerar om planer på bygga hyreslägenheter vid Stråvik.

Varmt Välkomna! /Holsljunga Byalags styrelse

Om du inte kan, vill komma, men har en synpunkt som du vill tas upp på årsmötet eller har frågor maila detta på följande adress: byalaget@holsljunga.se