Uppdaterad info för Ljunghagahallen

Ny, uppdaterad info, gällande Ljunghagahallen
finns nu under FÖRENINGAR-LJUNGHAGAHALLEN!